Fithockey geschiedenis

bijgewerkt op

Geschiedenis van Fithockey bij Hockeyclub Ares.

Aanleiding.
Op 8 juni 2002 werd er afscheid genomen van Piet van Maaren. Hij was vanaf 1975 betrokken tot zeer betrokken bij de club, eerst als ouder, daarna als lid van de jeugdcommissie, voorzitter van de jeugdcommissie en tenslotte voorzitter van het bestuur van Ares.
Piet is op 23 mei 1986 benoemd tot Erelid.
Na die periode is Piet nog jarenlang betrokken geweest bij de bar, maar uiteindelijk werd ook dat hem te zwaar. Ter gelegenheid van zijn afscheid is hij door Hara Majesteit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje nassau en heeft de burgemeester van Apeldoorn hem de daarbij behorende versierselen opgespeld.
In de afscheidspeech van Piet van Maaren vroeg hij het bestuur van Ares stappen te ondernemen om iets te doen aan de bewegingsarmoede van ouderen. In zijn hoedanigheid als penningmeester van van de Unie KBO, de Katholieke Bond van Ouderen, kwam hij in aanrkaing met veel ouderen, die te weinig tot veel te weinig bewogen en zag hij dat daardoor allerlei kwalen ontstonden of verergerden. Een aardige bijkomstigheid is dat Piet zelf helemaal niets van sport moest hebben en zijn patroon van bewegen best wel voor verbetering vatbaar was.
Hij zei : "Jullie hebben een prachtige accommodatie in de buitenlucht en heel veel lege uren, er zijn heel veel ouderen die overdag tijd hebben om te sporten, dus ...... daar liggen goede kansen". De toenmalige voorzitter Peter Steenmeijer, was het met zijn zienswijze eens, maar hockeysport is niet iets wat je aan ouderen zomaar zonder gevaar voor lijf en leden kunt aanbieden.

Begin.
Dezelfde voorzitter trof in de zomer van 2003 op een foto een set knotsen aan waarmee een soort straathockey werd gespeeld. Gedachtig de oproep van Piet van Maaren heeft hij toen actie ondernomen en de set te leen gevraagd. Op een zaterdagochtend is er toen met een groep trimmers onderzocht of er een vorm van hockey mogelijk was met de geleende knotsen en de geleende bal. Er bleek inderdaad een leuk spel mee mogelijk op het kunstgras. Nadat er spelregels bedacht waren, is er in spetember 2003 samen met de Unie KBO in verzorgingshuis St. Hubertus tussen de roelstoelen en rollators een demonstratie knotshockey verzorgd. Niet zozeer voor de mensen met de genoemde hulpmiddelen, maar meer met familie, kennissen en leden van de Unie KBO. Daaruit is een groep van 12 man/vrouw ontstaan, die op 18 november 2003 hun eerste partijtje knotshockey hebben gespeeld.

Materiaal.
Het bleek nog niet zo eenvoudig om met een ronde knots en ronde bal voort te bewegen. Node werd een plat vlak gemist. Er zijn toen pogingen ondernomen om in overleg met de leverancier (Nijha te Lochem) het materiaal aan te passsen. In sommige gevallen werd wel een verbetering merkbaar, maar nam ook altijd direct het gevaar toe. Een plat vlak eindigt altijd ergens en die rand was in alle gevallen te gevaarlijk. Uiteindelijk bleek het materiaal goed te gebruiken, als je de knots maar vlak genoeg houdt bij het slaan. In hockeytermen werd het een soort flats. Doordat de cilinder horizontaal wordt gehouden ontstaat dan toch een vlak waarmee de bal de juiste richting kan worden meegegeven. Het wat dieper naar de grond gaan is voor ouderen een goede manier om veel spieren en gewrichten te oefenen.

Lidmaatschap.
Op 1 april 2004 is besloten de zaak te formaliseren en werden 10 inmiddels enthousiast geworden ouderen lid van Ares. Besloten werd dat er een aangepaste contributie zou worden geheven en dat de knotshockeyers per kwartaal lid kunnen worden en per kwartaal kunnen opzeggen. In ruil daarvoor wordt er van eventuele restitutie van reeds betaalde contributie afgezien.

Hockeybond(KNHB).
Ruim een jaar later op 13 april 2005 is door Ares het spel aan de hockeybond voorgelegd. Het ging daarbij om de naam en om de inbedding van de sport in de hockeybond. De naam knotshockey werd door velen als niet de juiste naam gezien, maar na twee uur overleg met het reclamebureau en directeur van de hockeybond Johan Wakkie werd besloten de naam te handhaven. Weliswaar zou de acceptatie van het woord wat langer duren, maar daarna zou het ook in ieder geheugen zijn gegrift. In juli 2005 is het eerste promotiefilmpje voor Knotshockey bij Ares opgenomen. Deze DVD is op de site van de hockeybond en van Ares te bewonderen.

Demonstraties.
Op 27 januari werd Ares uitgenodigd door Phoenix in Zeist om het spel te laten zien. Het was koud die dag, maar de erwtensoep maakte veel goed. (Zie voor foto's bij foto's elders op de site)
Daarna volgden nog vele demonstraties bij (niet in de juiste volgorde) bij Hattem, Hoogeveen, Baarn, Zuidlaren,Ede, SCHC(Bilthoven), Kampong(Utrecht), Gouda, Mijdrecht, Hilvarenbeek, Beuningen, Assen, Zutphen en Zwolle. (Elders op de site zijn van veel van de dmonstraties foto's te zien) Ook zijn er demonstraties geweest voor NOC*NSF en VWS en in Apeldoorn is Ares bij vele evenementen uitgenodigd om te laten wat knotshockey inhoudt.

Televisieoptredens.
Op 3 oktober 2008 zijn er door Omroep Gelderland opnamen gemaakt en uitgezonden in het programma Gelderse Koppen.Tijdens de demonstratie in Beuningen zijn er opname gemaakt door een lokale omroep.
Op 17 november 2009 zijn er door Omroep MAX opnamen gemaakt in het Wagnerstadion voor het programma Dekselse Dames dat op 22 januari 2010 is uitgezonden.

Politiek.
17 Februari 2010 is er een demonstratie geweest voor een aantal leden van de Staten van Gelderland. Aan hen is de boodschap meegegeven dat om meer ouderen aan het bewegen te krijgen het noodzakelijk is dat de lagere overheden meer bekendheid geven aan de daarvoor in aanmerking komense sporten. Veel ouderen komen niet op het internet en zijn derhalve alleen maar via papier of televisie te bereieken en dat zijn dure communicatiemiddelen. De aanwezigen waren het hiermee eens en gaan proberen daar aandacht aan te schenken.

Cruyff Court.
Op 10, 17, 24 en 31 Maart 2010 werden de eerste clinics gegeven op een andere plek dan het hockeyveld. Het blijkt dat voor veel mensen de drempel hoog is en door het spel in de buurt aan de man te brengen hoopt Ares meer ouderen bij dit spel te betrekken.

Fithockey.
Op 27 mei 2010 heeft de Hockeybond in overleg met de reeds knotshockey spelende verenigingen besloten de naam te wijzigen in :Fithockey.
Na ampel beraad werd besloten dat de naam knotshockey weliswaar het spel goed weergeeft, maar dat de eerste associatie van mensen, die nog nooit van knotshockey hadden gehoord, niet goed was. Er werden verbanden gelegd, die de appreciatie van het spelletje geweld aandeden. Bovendien is het woord typisch Nederlands en dat maakt acceptatie in het buitenland moeilijker.
Door voor Fithockey te kiezen is het niet gelinkt aan ouderen en kunnen alle leeftijdsgroepen en doelgroepen er mee uit de voeten.

1ste Nationale Fithockeytoernooi in Soest op 15 oktober 2010.
Dit was het 1ste door de KNHB in samenwerking met Hockevereniging Soest georganiseerde gezamenlijke toernooi. Hoewel hockeyclub Ares bij vele aan de basis hebben gestaan van het fithockey, zag je toch dat de spelregelbeleving niet overal gelijk was. Dat gaf best wel verwarring. De ene vereniging doet niet aan corners, de ander niet aan shoot en bij de derde mocht ook de keeper niet schoppen. Duidelijk is geworden dat er behoefte is aan een duidelijk toernooireglement. Er was geen prijs voor de beste vereniging maar voor de sportiefste en dat bleek Hattem, met alleen vrouwen te zijn.

2de Nationale Fithockeytoernooi bij Derby in Zwijndrecht op 11 oktober 2011.
Van dat toernooi staan heel veel foto's op deze site, zie foto's en dan dooscrollen naar de datum. Meer nog dan in het eerste toernooi waren we 's avonds en de volgende dagen zo stijf als een plank van de spierpijn. Wij hadden ons kennelijk een beetje te veel uitgesloofd of de tegenstand was zo groot, dat vermeld de historie niet.

3de Nationale Fithockeytoernooi in Hattem op 8 mei 2012.
Dit toernooi is het laatste waraan Hattem zelf heeft meegedaan. Zij hebben het enige ongemengde, uitsluitend uit vrouwen bestaande team en daarmee voelen zij zich niet opgewassen tegen de gemengde teams Er is een mooie video gemaakt. film en

4de Nationale Fithockeytoernooi bij Pelikaan in Roosendaal op 23 april 2013
Op dit toernooi heeft Ares met een sterk team de eerste prijs weten te bemachtigen en dat tegen teams die toch wat jonger waren en die ook vaak meer mannen in de selectie hedden opgenomen.

5de Nationale Fithockeytoernooi Bij Ares in Apeldoorn op 17 oktober 2013
Dit toernooi stond tevens in het licht van het weede lustrum van fithockey in Nederland. Op 15 oktober 2003 werd bij hockeyclub Ares in Apeldoorn voor het eerst met een groepje enthousiastelingen toen nog knotshockey gespeeld. Voor deze bijzondere gelegenheid was Jan Markink, gedeputeerde voor sport in Gelderland naar Apeldoorn gekomen om met zijn aanwezigheid het fithockey als sport voor ouderen te promoten. In zijn openingsspeech ging hij in op het belang van bewegen voor ouderen en zoals na het eerste decenium wel mag worden vastgesteld; Leuk en sportief bewegen is goud voor de oudere medemens. Veel van de aanwezige teams hebben een gemiddelde leeftijd van boven de 70. Veel spelers en speelsters hebben een medische geschiedenis, die ze vroeger van elke sport zouden hebben uitgesloten. Fithockey heeft bewezen, veilig en gezond te zijn. Op naar de volgende tien jaar.

6de Nationale Fithockeytoernooi bij Wateringseveld in Wateringen op 5 juni 2014
Als evenement in het kader van het WK hockey in het Aad Mansveldstation in Den Haag, was door de hockeyvereniging Wateringseveld in samenwerking met de KNHB het 6de Nationale Fithockeytoernooi georganiseerd. Bijzonder gast daarbij was Olga Commandeur, die een uitgebreide warmin-up verzorgde, zoals ze dat ook doet voor Nederland in Beweging. Voor veel fithockyers duurde de waring-up wel erg lang en vooral de mannen hadden grote moeite de verlangde volgorde in de bewegingen vast te houden. De wind bepaalde wel erg het spel en die werd zelfs gedurende de dag steeds heviger. Ares speelde in dit toernooi geen rol van betekenis, maar mocht wel op basis van ervaring de finalewedstrijd fluiten. Rondom de wedstrijden waren er sessie met o.a. fysiotherapeuten mogelijk. Zij waren verrast door de fitheid van de deelnemers. Al met al een zeer geslaagde dag waarvan een tweetal videoverslagen zijn gemaakt. Zie daarvoor film1 en film2

College van B en W van Apeldoorn is te gast bij Ares op 10 november 2014
Het college van B en W van Apeldoorn heeft een week uitgetrokken om op bezoek te gaan bij verenigingen, die hen daartoe zouden uitnodigen. Er moest natuurlijk wel een reden zijn om aan de uitnodiging gehoor te geven. De fithockeygroep had het college uitgenodigd om zelf te ervaren hoe leuk fithockey is, om te ervaren hoe belangrijk fithockey voor de groep is, hoe zij zich daarbij voelen en hoe belangrijk zij het vinden dat er veel meer senioren (60+) deze sport zouden gaan beoefenen. In twee helften met een pauze hebben 4 van de 6 collegeleden meegedaan. De foto's op de fotopagina geven daarvan een weerslag. Wij hebben ze voor volgend jaar alvast uitgenodigd, welke zij onder voorbehoud hebben aanvaard. Door dit contact lijkt het erop dat de gemeente voortvarend wil gaan werven voor fithockey, hetgeen zal resulteren in een aantal clinics op het Cruyffcourt in Woudhuis op 6, 13, 20 en 27 mei 2015.

7de Nationale Fithockeytoernooi in Beuningen op 28 mei 2015
Het inmiddels traditionele jaarlijkse Fithockeytoernooi werd dit jaar georganiseerd door Hockeyvereniging Beuningen. Beuningen en Ares waren ieder met twee teams vertegenwoordigd, Derby, Westland, Hoogeveen, de Pelikaan en voor het eerst Dordrecht maakten het negental teams vol. Het weer werkte dit keer niet zo mee, maar het toch gelukt om alle partijen tussen de buien door af te werken. Zoals altijd was de lunch perfect georganiseerd en heeft Ares 2 een verdienstelijke derde plaats veroverd, hetgeen met een ludieke bokaal werd beloond. Al met al weer een mooie dag met veel fithockeyplezier.